Flextents.com personvernregler

Håndtering av personopplysninger i sammenheng med besøk på www.flextents.com

Når du besøker nettbutikken, er FleXtents ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene når du besøker nettbutikken mm, send en e-post til norge@dancover.com.

Hvorfor behandler vi opplysningene?

Det generelle formålet med behandlingen av opplysningene er for å optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen. Vi fokuserer på at behandlingen er basert på ditt samtykke, og at du til enhver tid har anledning til å trekke samtykket tilbake.

Hvem vil se opplysningene?

I sammenheng med markedsføringen, videreformidles opplysningene til våre markedsføringsbyråer, og i noen tilfeller til tredjeland. Et tredjeland i denne sammenhengen er et land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Mottakerne i det tredje landet kan være våre databehandlere. Overføringen er basert på vilkårene i EU-kommisjonens standardkontrakter, kopi av vilkårene kan du få fra oss. Opplysningene vil ikke overføres til internasjonale organisasjoner som FN, EU eller NATO.

Hvor lenge beholder vi opplysningene?

Opplysningene behandles inntil to år regnet fra det siste besøket du hadde i nettbutikken.

Hvilke rettigheter har du?

I henhold til EUs personvernsforordning, har du en rekke rettigheter vedrørende vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt på norge@dancover.com.

Her kan du se hvilke rettigheter du har:

 • Du har til enhver tid rett til å få tilgang til personopplysningene vi har på deg
 • Du har rett til å få eventuelle feil i egne personopplysninger korrigert
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få egne personopplysninger slettet
 • I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Hvis du har rett til begrenset håndtering, kan vi bare håndtere personopplysningene – foruten lagring – med ditt samtykke eller til å få et juridisk krav opprettet, gjort gyldig eller forsvart – eller til å beskytte en person eller viktige offentlige interesser
 • I noen tilfeller har du rett til å ta forbehold til vår behandling av dine egne personopplysninger
 • I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysningene på et strukturert, maskinlesbart format som er vanlig i bruk. Du kan også få personopplysningene overført fra et informasjonsstyringssystem til et annet uten hinder – også kjent som dataportabilitet

 

Håndtering av personopplysninger

Når du mottar et nyhetsbrev, er FleXtents ansvarlig for databehandling som omfatter en rekke personopplysninger. Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger når du mottar et nyhetsbrev, ta kontakt på: norge@dancover.com.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Det generelle formålet med behandlingen av personopplysninger er for å kunne tilby de siste nyhetene om oss, og sende deg tilbud på våre produkter og tjenester. Vi må fremheve at behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke, og at du når som helst har muligheten til å trekke samtykket tilbake.

Hvem ser personopplysningene?

I sammenheng med markedsføringen, formidler vi personopplysningene til markedsføringsbyråer og i noen tilfeller til tredjeland. Et tredjeland i denne sammenhengen er et land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Mottakerne i det tredje landet kan være våre databehandlere. Overføringen er basert på vilkårene i EU-kommisjonens standardkontrakter, kopi av vilkårene kan du få fra oss. Informasjon vil ikke overføres til internasjonale organisasjoner som FN, EU eller NATO.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene?

Opplysningene lagres i inntil tre år regnet fra når du trekker samtykket tilbake.

Hvilke rettigheter har du?

Ifølge personvernforordningen, har du en rekke rettigheter vedrørende vår behandling av dine personopplysninger. Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, kontakt: norge@dancover.com.

Her kan du se hvilke rettigheter du har:

 • Du har til enhver tid rett til å få tilgang til personopplysningene vi har på deg
 • Du har rett til å få eventuelle feil i egne personopplysninger korrigert.
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få egne personopplysninger slettet
 • I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Hvis du har rett til begrenset håndtering, kan vi bare håndtere personopplysningene – foruten lagring – med ditt samtykke eller til å få et juridisk krav opprettet, gjort gyldig eller forsvart – eller til å beskytte en person eller viktige offentlige interesser
 • I noen tilfeller har du rett til å ta forbehold til vår behandling av dine egne personopplysninger
 • I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysningene på et strukturert, maskinlesbart format som er vanlig i bruk. Du kan også få personopplysningene overført fra et informasjonsstyringssystem til et annet uten hinder – også kjent som dataportabilitet

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med kjøp hos FleXtents

Når du kjøper produkter på www.flextents.com, er FleXtents ansvarlig for databehandlingen som omfatter en rekke av dine personopplysninger. Har du spørsmål om vår behandling av personopplysningene i forbindelse med kjøp i nettbutikken, kontakt: norge@dancover.com .

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Det generelle formålet med vår behandling av dine personopplysninger er for å optimalisere nettstedet og din brukererfaring, i tillegg til å kunne gjennomføre levering og salgskontrakter med deg. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for oss for å kunne opprette en avtale mellom deg og FleXtents. Det omfatter behandling av kontaktinformasjon. Når kjøpet er iverksatt, er behandlingen av personopplysningene nødvendig for å oppfylle avtalen. Det kan for eksempel være i sammenheng med levering av kjøpet. Etter at handelen er oppfylt, er behandlingen nødvendig for at FleXtentskan følge opp en juridisk reklamasjonssak, for å etablere, avgjøre eller forsvare en potensiell juridisk reklamasjon. I tillegg sender vi ut e-postomtaler for å kunne forbedre oss. Vi anser dette for å være innenfor våre legitime interesser.

Hvem vil se personopplysningene?

Personopplysningene vil overføres til ulike partnere. Personopplysningene vil overføres til landet er varene skal leveres. Hvis du bestiller varer til et land på utsiden av EU/EØS, vil opplysningene overføres dit. Informasjonen vil ikke overføres til internasjonale organisasjoner som FN, EU eller NATO.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Dine personopplysninger behandler inntil tre år regnet fra når kjøpet ble avsluttet. Hvis opplysningene er relevant for regnskapsføringen til FleXtents, blir informasjonen oppbevart i inntil fem år regnet fra det aktuelle regnskapsåret.

Hvilke rettigheter har du?

Ifølge personvernforordningen (GDPR), har du en rekke rettigheter om vår behandling av dine personopplysninger. Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, kontakt: norge@dancover.com.

Her kan du se hvilke rettigheter du har:

 • Du har til enhver tid rett til å få tilgang til personopplysningene vi har på deg
 • Du har rett til å få eventuelle feil i egne personopplysninger korrigert
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få egne personopplysninger slettet
 • I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Hvis du har rett til begrenset håndtering, kan vi bare håndtere personopplysningene – foruten lagring – med ditt samtykke eller til å få et juridisk krav opprettet, gjort gyldig eller forsvart – eller til å beskytte en person eller viktige offentlige interesser
 • I noen tilfeller har du rett til å ta forbehold til vår behandling av dine egne personopplysninger
 • I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysningene på et strukturert, maskinlesbart format som er vanlig i bruk. Du kan også få personopplysningene overført fra et informasjonsstyringssystem til et annet uten hinder – også kjent som dataportabilitet

 

Behandling av personopplysninger – nyansettelser ved FleXtents

FleXtents er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med nyansettelser. Behandlingen av personopplysningene dine er en forutsetning for at vi skal kunne håndtere ansettelsen din. Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med nyansettelsesprosessen hos FleXtents, kontakt: norge@dancover.com

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

Det generelle formålet med vår behandling av dine personopplysninger er for å kunne rekruttere og ansette kvalifisert personale. Behandlingen av personopplysninger gjøres vanligvis for å implementere tiltak utført på forespørsler fra deg før inngåelse av en arbeidskontrakt. I tilfelle søknaden inneholder spesifikke informasjonskategorier, inkludert, for eksempel, helseinformasjon, vil behandlingen være basert på det faktum at du på egenhånd har gitt oss disse opplysningene.

Hvem vil se personopplysningene?

Vi videresender ikke personopplysningene til andre. Personopplysningene vil ikke overføres til tredjeland. Et tredjeland i denne sammenhengen er land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Opplysningene vil ikke overføres til internasjonale organisasjoner som FN, EU eller NATO.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene, inkludert CV, søknad osv., i opptil tre måneder regnet fra avslutningen på rekrutteringsprosessen. Uønskede søknader oppbevares opptil 6 måneder.

Hvilke rettigheter har du?

Ifølge personvernforordningen (GDPR), har du en rekke rettigheter om behandlingen av dine personopplysninger. Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, kontakt: norge@dancover.com. Innsending av personopplysninger er en forutsetning for at du kan få et ansettelsesforhold hos oss.

Her kan du se hvilke rettigheter du har:

 • Du har til enhver tid rett til å få tilgang til personopplysningene vi har på deg
 • Du har rett til å få eventuelle feil i egne personopplysninger korrigert
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få egne personopplysninger slettet
 • I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av egne opplysninger. Hvis du har rett til begrenset håndtering, kan vi bare håndtere personopplysningene – foruten lagring – med ditt samtykke eller til å få et juridisk krav opprettet, gjort gyldig eller forsvart – eller til å beskytte en person eller viktige offentlige interesser
 • I noen tilfeller har du rett til å ta forbehold til vår behandling av dine egne personopplysninger
 • I noen tilfeller har du rett til å motta personopplysningene på et strukturert, maskinlesbart format som er vanlig i bruk. Du kan også få personopplysningene overført fra et informasjonsstyringssystem til et annet uten hinder – også kjent som dataportabilitet

 

Behandling av personopplysninger – medlemskap i MyDancover Club

Når du er et medlem i MyDancover Club, er FleXtents ansvarlig for behandling av data som omfatter en rekke av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om vår håndtering av personopplysningene i forbindelse med medlemskapet i kundeklubben, kontakt norge@dancover.com.

Hvorfor håndterer vi dine personopplysninger?

Det generelle formålet med å håndtere personopplysningene dine, er å kunne sende deg markedsføring slik som nyhetsoppdateringer om oss og produktene, i tillegg kan vi tilby deg spesialtilbud på produkter og tjenester.

Hvilke opplysninger håndterer vi?

I tilknytning til medlemskapet i MyDancover Club, håndterer vi opplysninger som navn og e-postadresse. I tillegg har vi informasjon om bestillingshistorikken og produktene da har satt på ønskelisten.
Informasjonen innhentes direkte fra deg.

Hvilket grunnlag har vi for å håndtere personopplysninger?

Vi håndterer personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke under artikkel 6 (1) (f) i Dataforordningen (GDPR), der vår legitime interesse er å kommunisere markedsføring og spesialtilbud.

Hvem mottar personopplysningene dine?

I sammenheng med markedsføringen, overføres personopplysninger til våre markedsføringsbyråer og i noen tilfeller til tredjeland.
Et tredjeland i denne sammenhengen, er et land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Vi kan overføre dine personopplysninger til følgende land utenfor EU/EØS: Australia. Dette gjøres på grunnlag av standardkontraktene til EU-kommisjonen, publisert av Kommisjonen eller tilsvarende kontrakter godkjent av de rette myndighetene. Du kan få en kopi av denne kontrakten/avtalen ved å kontakte oss på norge@dancover.com.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene. Vi lagrer opplysningene i to år fra den siste kontakten vi hadde med deg. Noen opplysninger kan lagres lengre, hvis informasjonen er relevant for regnskapsføringen til FleXtents.

Hvilke rettigheter har du?

I henhold til EUs personvernsforordning, har du en rekke rettigheter vedrørende vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt på norge@dancover.com.

Her kan du lese hvilke rettigheter du har:

 • Du har rett til å be om innsyn, rette eller slette egne personopplysninger.
 • Du har også rett til å begrense håndteringen av egne personopplysninger.
 • I noen tilfeller, har du rett til å motta egne personopplysninger på et strukturert, standardisert og maskinlesbart filformat. Du kan også få personopplysningene overført fra en tjenesteleverandør til et annen uten forhindringer – også kjent som dataportabilitet.
 • Du kan alltid registrere en klage til en relevant GDPR-myndighet (I Norge: Datatilsynet).

 

I tillegg kan du protestere mot behandlingen av egne personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • I tilfelle vår håndtering av personopplysningene er basert på Artikkel 6 (1) (f) i Dataforordningen (se grunnlaget for håndteringen ovenfor), har du rett til når som helst å protestere mot slik håndtering av årsaker som gjelder din spesifikke situasjon.
 • Du har også, uten unntak, rett til å protestere mot håndtering av egne personopplysninger, hvis vi håndterer opplysningene med intensjoner om direkte markedsføring.

 

Behandling av personopplysninger ved generelle henvendelser

Datakontroller

FleXtents er ansvarlig for behandling av personopplysninger når du kontakter oss om våre produkter, tjenester eller organisasjon.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med henvendelsen, da sender du spørsmålet gjennom de samme kanalene du bruke til henvendelsen eller sender oss en ny henvendelse til legal@dancover.com.

Formålet med håndtering av personopplysninger

Det generelle formålet med behandlingen er å gjøre oss i stand til å håndtere henvendelsen fra deg.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen

Håndteringen av personopplysninger er basert på vår legitime interesse i å kunne behandle henvendelsen fra deg.

Mottakskategorier

Personopplysningene dine sendes videre til våre databehandlere, f.eks. vår chat-leverandør.

Mottakskategorier av tredjepart

Personopplysningene sendes videre til tredje land. Et tredje land er et land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Opplysningene overføres ikke til internasjonale organisasjoner som FN, EU eller NATO. Overføringen er basert på vilkårene i EU-kommisjonens standardkontrakter, kopi av vilkårene kan du få fra oss.

Lagringstid

Personopplysningene dine oppbevares i opptil to år fra ditt siste besøk.

Forpliktelser

Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysninger

Rettigheter

Ifølge personvernforordningen, har du en rekke rettigheter hva angår vår behandling av dine personopplysninger. Kontakt legal@dancover.com, hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene.

 • Rett til innsyn. Du kan bruke innsynsretten til å se den informasjonen vi har lagret om deg, i tillegg til å få kopi av overstående informasjon.
 • Rett til retting. Du har rett til å få feilinformasjon om deg rettet.
 • Rett til sletting. I spesielle tilfeller, har du rett til å få slettet opplysninger.
 • Rett til begrensning. Noen ganger har du rett til å begrense bruken av egne personopplysninger. Hvis du har rett til begrenset behandling, kan vi bare behandle opplysningene, foruten lagring, med ditt samtykke eller for å etablere, gjøre gyldig eller forsvare et juridisk krav, eller beskytte en person eller viktige offentlige interesser.
 • Rett til å protestere. Noen ganger har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes av oss.
 • Rett til informasjonsoverføring (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet er en rettighet som skal styrke kontrollen din over egne personopplysninger. Dette gjør at kan du få utlevert personopplysninger om deg selv og gjenbruke dem som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester.