Flextents.com personliga data policy

Hantering av personlig information i samband med besök hos www.flextents.com

När du besöker vår webbutik är FleXtents ansvarig för hantering av data som täcker en del av din information. Har du frågor om vår hantering av din information när du besöker vår webbutik och dylikt, skicka ett mail till Sverige@dancover.com

Varför hanterar vi dina uppgifter?

Det övergripande syftet för oss att hantera dina uppgifter är att kunna skicka marknadsföring till dig som de senaste nyheterna om oss och våra produkter samt att kunna erbjuda dig specialerbjudanden på våra produkter och tjänster.

Vem kommer att se din information?

I samband med vår marknadsföring vidarebefordrar vi din information till våra marknadsföringsbyråer och i vissa fall till tredjeländer. Ett tredje land i detta sammanhang är ett land utanför EU/EES, t.ex. USA. Mottagarna i tredjelandet kan vara våra databehandlare. Överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler som du kan få en kopia av från oss. Informationen kommer inte att överföras till internationella organisationer som FN, EU eller Nato.

Hur länge behåller vi din information?

Din information hanteras i upp till två år, vilket räknas från och med ditt senaste besök i webbutiken.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt den allmänna databeskrivningsförordningen har du en rad rättigheter angående vår hantering av din information. Vill du använda dessa rättigheter, vänligen kontakta Sverige@dancover.com.

Här kan du se de rättigheterna som du har:

 • Du har när som helst rätt att få tillgång till den information vi har om dig
 • Du har rätt att få felaktig information om dig korrigerad
 • I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad
 • I vissa fall har du rätt att begränsa hanteringen av din information. Om du har rätt till begränsad hantering kan vi bara hantera din information – förutom att lagra – med ditt samtycke eller för att en rättslig fordran ska upprättas, gälla eller försvaras – eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen
 • I vissa fall har du rätt att ta undantag från vår hantering av din information
 • I vissa fall har du rätt att få din information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också få din information överförd från en informationssystemhanterare till en annan utan hinder – även känt som dataportabilitet

 

Hantering av personlig information gällande din integritet

När du tar emot vårt nyhetsbrev ansvarar FleXtents för att hantera data som täcker en del av din information. Har du frågor om vår hantering av din information när du tar emot vårt nyhetsbrev, vänligen kontakta Sverige@dancover.com.

Varför hanterar vi din information?

Det övergripande syftet med att hantera din information är att kunna erbjuda dig de senaste nyheterna om oss och skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Vi måste betona att hanteringen av din information är baserad på ditt samtycke och att du när som helst har möjlighet att återkalla ditt samtycke.

Vem kommer att se din information?

I samband med vår marknadsföring vidarebefordrar vi din information till våra marknadsföringsbyråer och i vissa fall till tredjeländer. Ett tredje land i detta sammanhang är ett land utanför EU/EES, t.ex. USA. Mottagarna i tredjelandet kan vara våra databehandlare. Överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler som du kan få en kopia av från oss. Informationen kommer inte att överföras till internationella organisationer som FN, EU eller Nato.

Hur länge behåller vi din information?

Din information behålls i upp till tre år från och med at du tar tillbaka ditt samtycke.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt den allmänna databeskrivningsförordningen har du en serie rättigheter angående vår hantering av din information. Vill du använda dessa rättigheter, vänligen kontakta Sverige@dancover.com.

Här kan du se vilka rättigheter du har:

 • Du har när som helst rätt att få tillgång till den informationen som vi har om dig
 • Du har rätt att få felaktig information om dig korrigerad
 • I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad
 • I vissa fall har du rätt att begränsa hanteringen av din information. Om du har rätt till begränsad hantering kan vi bara hantera din information – förutom att lagra – med ditt samtycke eller för att en rättslig fordran ska upprättas, gälla eller försvaras – eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen
 • I vissa fall har du rätt att ta undantag från vår hantering av din information
 • I vissa fall har du rätt att få din information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också få din information överförd från en informationssystemhanterare till en annan utan hinder – även känt som dataportabilitet

 

Hantering av personlig information i samband med handel hos FleXtents

När du köper produkter på www.flextents.com ansvarar FleXtents för att hantera data som täcker en del av din information. Har du frågor om vår hantering av din information i samband med handel i vår webbutik, vänligen kontakta Sverige@dancover.com

Varför hanterar vi din information?

Det övergripande syftet av att vi hanterar din information är för att optimera webbplatsen och din användarupplevelse samt att kunna göra försäljnings- och leveransavtal med dig. Hantering av din information är nödvändig för att vi ska kunna ingå i ett avtal mellan dig och FleXtents. Det handlar om hantering av din kontaktinformation. När handeln har börjat är hanteringen av din information nödvändig för att uppfylla avtalet. Det kan till exempel vara i samband med leverans av den köpta varan. När handeln är avklarad är hanteringen nödvändig för att FleXtentsska kunna utöva rättsliga fordringar, för att fastställa, avgöra eller försvara en eventuell rättslig fordran. Dessutom skickar vi ut recensionsmejl för att vi ska kunna förbättra oss. Vi anser att detta ligger inom våra legitima intressen.

Vilka kommer att se din information?

Din information kommer att vidarebefordras till våra olika partners. Din information kommer att överföras till landet som varorna ska levereras till. Beställer du varor för ett land utanför EU/EES kommer din information att överföras här. Informationen kommer inte att överföras till internationella organisationer som FN, EU eller Nato.

Hur länge behåller vi din information?

Din information hanteras i upp till tre år från och med handelns slut. Om din information är relevant för FleXtents-bokföringen kommer vi att behålla information i upp till fem år från och med det relevanta räkenskapsåret.

Vad är dina rättigheter?

Enligt den allmänna databeskrivningsförordningen har du en rad rättigheter angående vår hantering av din information. Om du vill använda dessa rättigheter, vänligen kontakta Sverige@dancover.com.

Här kan du se vilka rättigheter du har:

 • Du har när som helst rätt att få tillgång till den informationen som vi har om dig
 • Du har rätt att få felaktig information om dig korrigerad
 • I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad
 • I vissa fall har du rätt att begränsa hanteringen av din information. Om du har rätt till begränsad hantering kan vi bara hantera din information – förutom att lagra – med ditt samtycke eller för att en rättslig fordran ska upprättas, gälla eller försvaras – eller skydda en person eller viktiga allmänna intressen
 • I vissa fall har du rätt att ta undantag från vår hantering av din information
 • I vissa fall har du rätt att få din information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också få din information överförd från en informationssystemhanterare till en annan utan hinder – även känt som dataportabilitet.

 

Hantering av personlig information – rekrytering hos FleXtents

FleXtents ansvarar för att hantera din information i samband med rekrytering. Behandlingen av dina personliga uppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna hantera tjänsterna. Har du frågor om vår hantering av din information i samband med rekryteringsprocessen hos FleXtents, var vänlig kontakta Sverige@dancover.com

Varför hanterar vi din information?

Det övergripande syftet med att vi hanterar din information är för att kunna rekrytera och anställa kvalificerad personal. Behandling av personuppgifter görs vanligen för genomförandeåtgärder som vidtagits på din begäran före eventuell konklusion av ett anställningskontrakt. Om din ansökan innehåller specifika kategorier av information, bland annat hälsoinformation, kommer behandlingen att baseras på det faktum att du själv har angett den till oss.

Vem kommer att se din information?

Vi vidarebefordrar inte din information till andra. Din information kommer inte att överföras till tredjeländer. Ett tredje land i detta sammanhang är ett land utanför EU/EES, t.ex. USA. Informationen kommer inte att överföras till internationella organisationer som FN, EU eller Nato.

Hur länge behåller vi din information?

Vi behåller din information, inklusive CV, ansökan m.m. i upp till tre månader från och med slutet av rekryteringsprocessen. Oönskade ansökningar behålls i upp till 6 månader.

Vad är dina rättigheter?

Enligt den allmänna databeskrivningsförordningen har du en rad rättigheter angående vår hantering av din information. Om du vill använda dessa rättigheter, vänligen kontakta Sverige@dancover.com. Inlämning av personuppgifter är en förutsättning för att du ska få en anställning hos oss.

Här kan du se vilka rättigheter du har:

 • Du har när som helst rätt att få tillgång till den informationen vi har om dig
 • Du har rätt att få felaktig information om dig korrigerad
 • I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad
 • I vissa fall har du rätt att begränsa hanteringen av din information. Om du har rätt till begränsad hantering kan vi bara hantera din information – förutom att lagra – med ditt samtycke eller för att en rättslig fordran ska upprättas, gälla eller försvaras – eller skydda en person eller viktiga allmänna intressen
 • I vissa fall har du rätt att ta undantag från vår hantering av din information
 • I vissa fall har du rätt att få din information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också få din information överförd från en informationssystemhanterare till en annan utan hinder – även känt som dataportabilitet

 

Hantering av personlig information – medlemskap i MyDancover Club

När du är medlem i MyDancover Club ansvarar FleXtents för att hantera data som täcker en rad av din information. Har du frågor om vår hantering av din information i samband med ditt medlemskap i vår kundklubb, vänligen kontakta Sverige@dancover.com

Varför hanterar vi dina uppgifter?

Det övergripande syftet för oss att hantera dina uppgifter är att kunna skicka marknadsföring till dig som de senaste nyheterna om oss och våra produkter samt att kunna erbjuda dig specialerbjudanden på våra produkter och tjänster.

Vilka uppgifter om dig hanterar vi?

I samband med ditt medlemskap i MyDancover Club hanterar vi uppgifter som ditt namn och e-postadress. Dessutom hanterar vi uppgifter kring din beställningshistorik och de produkterna du har lagt på din önskelista.
Uppgifterna samlas direkt från dig.

Vilken grund för hantering av dina uppgifter har vi?

Vi hanterar dina personliga uppgifter baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen (GDPR) där vårt legitima intresse är att kommunicera till dig om marknadsföring och specialerbjudanden.

Vem kommer att ta emot dina personliga uppgifter?

I samband med vår marknadsföring vidarebefordrar vi din information till våra marknadsföringsbyråer och i vissa fall till tredjeländer. Ett tredje land i detta sammanhang är ett land utanför EU/EES, t.ex. USA. Vi kan överföra dina personliga uppgifter till följande länder utanför EU/EES: Australien. Detta kommer att ske enligt kommissionens standardkontrakt, publicerade av kommissionen eller liknande kontrakt som har godkänts av rätt myndigheter. Du kan få en kopia av detta/dessa avtal genom att kontakta oss på Sverige@dancover.com

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personliga uppgifter så länge det är nödvändigt för nämnda ändamål. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som två år från vår senaste kontakt med dig. Viss info kan sparas längre om informationen har relevans för FleXtents bokföringen.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt den allmänna databeskrivningsförordningen har du en rad rättigheter angående vår hantering av din information. Vill du använda dessa rättigheter, vänligen kontakta Sverige@dancover.com.

Här kan du se vilka rättigheter du har:

 • Du har rätt att be om att få tillgång till, att korrigera eller att radera dina personliga uppgifter.
 • Du har också rätt att begränsa hanteringen av dina personliga uppgifter.
 • I vissa fall har du rätt att motta dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du kan också få dina uppgifter överförda från en informationssystemhanterare till en annan utan hinder – även känt som dataportabilitet.
 • Du kan alltid lämna in ett klagomål till en GDPR-relevant myndighet.

 

Dessutom kan du göra invändningar mot vår hantering av dina personliga uppgifter under följande omständigheter:

 • Om vår hantering av dina personliga uppgifter baseras på artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen (se ovan under grund för hantering) har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan hantering för skäl som rör din specifika situation.
 • Du har också en ovillkorlig rätt att invända mot vår hantering av dina personliga uppgifter om vi hanterar dina uppgifter med avsikt att direktmarknadsföra.

 

Hantering av personliga uppgifter genom allmänna förfrågningar

Uppgiftsansvarig

FleXtents ansvarar för att hantera dina uppgifter när du kontaktar oss angående våra produkter, tjänster eller organisation.

Kontaktuppgifter

Har du frågor i samband med hantering av personliga uppgifter i samband med din förfrågan, vänligen rikta dem genom samma kanaler som du ursprungligen använde för din förfrågan eller skicka en ny förfrågan till legal@dancover.com.

Syftet med hanteringen av personliga uppgifter

Det övergripande syftet med hanteringen är att göra oss kapabla att hantera din förfrågan.

Den rättsliga grunden för hanteringen

Hanteringen av personliga uppgifter baseras på vårt legitima intresse av att kunna hantera din förfrågan.

Mottagarkategorier

Dina personliga uppgifter vidarebefordras till våra databehandlare, t.ex. vår chattpersonal.

Kategorier av tredjelandsmottagare

Dina personliga uppgifter vidarebefordras till tredjeländer. Ett tredje land är ett land utanför EU/EES, t.ex. USA. Informationen kommer inte att överföras till internationella organisationer som FN, EU eller Nato. Överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler som du kan få en kopia av från oss.

Lagringstid

Dina personliga uppgifter behandlas i upp till två år från ditt senaste besök.

Skyldigheter

Du är inte skyldig att lämna ut personliga uppgifter.

Rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter gällande vår hantering av dina uppgifter. Vill du använda dessa rättigheter, kontakta legal@dancover.com.

 • Rätt att se uppgifter (rätt till åtkomst) Du har rätt att se de uppgifterna som vi har om dig samt en reproduktion av informationen ovan.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig information om dig.
 • Rätt till radering. I speciella fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade.
 • Rätt till begränsning av hanteringen. I vissa fall har du rätt att begränsa hanteringen av dina uppgifter. Om du har rätt till begränsad hantering kan vi bara hantera dina uppgifter – förutom lagring – med ditt samtycke eller för att ett rättsligt anspråk ska fastställas, göras giltigt eller försvaras – eller skydda en person eller vitala allmänna intressen.
 • Rätt till invändningar. I vissa fall har du rätt att göra undantag från vår hantering av dina uppgifter.
 • Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet) I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du kan också få dina uppgifter överförda från en informationssystemansvarig till en annan utan hinder.