Polityka Flextents.com w zakresie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w związku z odwiedzeniem www.flextents.com

Kiedy odwiedzasz nasz sklep internetowy, FleXtents jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych obejmujących pewne informacje na Twój temat. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych podczas odwiedzania naszego sklepu internetowego i nie tylko, wyślij wiadomość na adres polska@dancover.com

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Ogólnym celem przetwarzania informacji jest optymalizacja naszej strony dla wygody użytkownika. Chcemy podkreślić, że przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie i w każdej chwili możesz ją wycofać.

Kto zobaczy Twoje dane?

W związku z naszym marketingiem, przekazujemy Twoje dane naszym agencjom marketingowym, a w niektórych przypadkach również krajom trzecim. Krajem trzecim w tym kontekście jest kraj spoza UE/EOG, np. USA. Odbiorcami w krajach trzecich mogą być nasi administratorzy danych. Przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, których kopię możesz otrzymać od nas. Twoje dane nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym, takim jak ONZ, UE czy NATO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane przez okres do dwóch lat, licząc od ostatniej wizyty w sklepie internetowym.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, masz szereg praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz na adres polska@dancover.com.

Twoje prawa:

 • Masz w każdej chwili prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które posiadamy
 • Masz prawo do poprawienia błędnych danych
 • W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Jeśli masz prawo do ograniczonego przetwarzania swoich danych, możemy przetwarzać Twoje dane - poza przechowywaniem ich - za Twoją zgodą lub zgodnie z prawem, które zostało ustanowione, jest obowiązujące lub chronione - lub chroniąc osoby lub ważne interesy publiczne
 • W niektórych przypadkach masz prawo do wyjątkowego przetwarzania Twoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania informacji w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Możesz również bez problemu przekazać swoje dane od jednego administratora do innego - co znane jest również jako przenośność danych

 

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej prywatności

Kiedy otrzymujesz nasz newsletter FleXtents jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych obejmujących pewne informacje na Twój temat. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych podczas otrzymywania newslettera i nie tylko, wyślij wiadomość na adres polska@dancover.com.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Ogólnym celem przetwarzania Twoich danych jest dostarczanie Ci najnowszych informacji i przesyłanie ofert naszych produktów i usług. Chcemy podkreślić, że przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie i w każdej chwili możesz ją wycofać.

Kto zobaczy Twoje dane?

W związku z naszym marketingiem, przekazujemy Twoje dane naszym agencjom marketingowym, a w niektórych przypadkach również krajom trzecim. Krajem trzecim w tym kontekście jest kraj spoza UE/EOG, np. USA. Odbiorcami w krajach trzecich mogą być nasi administratorzy danych. Przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, których kopię możesz otrzymać od nas. Twoje dane nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym, takim jak ONZ, UE czy NATO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez okres do trzech lat od momentu wycofania zgody.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, masz szereg praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz na adres polska@dancover.com.

Twoje prawa:

 • Masz w każdej chwili prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które posiadamy
 • Masz prawo do poprawienia błędnych danych
 • W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Jeśli masz prawo do ograniczonego przetwarzania swoich danych, możemy przetwarzać Twoje dane - poza przechowywaniem ich - za Twoją zgodą lub zgodnie z prawem, które zostało ustanowione, jest obowiązujące lub chronione - lub chroniąc osoby lub ważne interesy publiczne
 • W niektórych przypadkach masz prawo do wyjątkowego przetwarzania Twoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania informacji w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Możesz również bez problemu przekazać swoje dane od jednego administratora do innego - co znane jest również jako przenośność danych

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupami od FleXtents

Kiedy kupujesz produkty na naszej stronie www.flextents.com, FleXtents jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych obejmujących pewne informacje na Twój temat. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych podczas zakupów na naszej stronie i nie tylko, wyślij wiadomość na adres polska@dancover.com

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Ogólnym celem przetwarzania Twoich danych jest optymalizacja strony internetowej i doświadczeń użytkownika, jak również możliwość zawierania z Tobą umów sprzedaży i dostawy. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, abyśmy mogli utworzyć umowę między Tobą a FleXtents. Dotyczy to przetwarzania Twoich danych kontaktowych. Po rozpoczęciu transakcji, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do spełnienia warunków umowy. Na przykład w związku z dostawą zakupionych produktów. Po zakończeniu transakcji, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby FleXtents mógł dochodzić roszczeń prawnych albo ustalić lub bronić potencjalne roszczenie. Ponadto wysyłamy maile z możliwością wystawienia opinii, abyśmy mogli się doskonalić. Uważamy, że leży to w naszym uzasadnionym interesie.

Kto zobaczy Twoje dane?

Twoje dane zostaną przekazane naszym różnym partnerom. Twoje dane zostaną przekazane do kraju, do którego mamy dostarczyć Twoje produkty. Jeśli zamawiasz towary do kraju spoza UE/EOG, Twoje dane zostaną tam przekazane. Twoje dane nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym, takim jak ONZ, UE czy NATO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez okres do trzech lat od momentu sfinalizowania transakcji. Jeśli Twoje dane mają znaczenie dla księgowości FleXtents, będziemy je przechowywać przez okres do pięciu lat licząc od odpowiedniego roku podatkowego.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, masz szereg praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz na adres polska@dancover.com.

Twoje prawa:

 • Masz w każdej chwili prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które posiadamy
 • Masz prawo do poprawienia błędnych danych
 • W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Jeśli masz prawo do ograniczonego przetwarzania swoich danych, możemy przetwarzać Twoje dane - poza przechowywaniem ich - za Twoją zgodą lub zgodnie z prawem, które zostało ustanowione, jest obowiązujące lub chronione - lub chroniąc osoby lub ważne interesy publiczne
 • W niektórych przypadkach masz prawo do wyjątkowego przetwarzania Twoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania informacji w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Możesz również bez problemu przekazać swoje dane od jednego administratora do innego - co znane jest również jako przenośność danych

 

Przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja w FleXtents

Firma FleXtents jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych w związku z rekrutacją. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli przeprowadzić proces związany z zatrudnieniem. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych w związku z rekrutacją w FleXtents, wyślij wiadomość na adres polska@dancover.com

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Ogólnym celem przetwarzania danych jest proces rekrutacji i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zwykle w celu wykonania kroków podjętych na Twoją prośbę przed ewentualnym zawarciem umowy o pracę. Jeśli Twoja aplikacja zawiera określone kategorie informacji, w tym na przykład informacje o stanie zdrowia, przetwarzanie danych będzie oparte na fakcie, że sam je nam ujawniłeś.

Kto zobaczy Twoje dane?

Nie przekazujemy Twoich danych innym. Twoje dane nie zostaną przekazane do krajów trzecich. Krajem trzecim w tym kontekście jest kraj spoza UE/EOG, np. USA. Twoje dane nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym, takim jak ONZ, UE czy NATO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane, w tym CV, aplikację itp., przez okres do trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Aplikacje są przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, masz szereg praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz na adres polska@dancover.com. Podanie danych osobowych jest warunkiem wstępnym do rozpoczęcia pracy w naszej firmie.

Twoje prawa:

 • Masz w każdej chwili prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które posiadamy
 • Masz prawo do poprawienia błędnych danych
 • W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Jeśli masz prawo do ograniczonego przetwarzania swoich danych, możemy przetwarzać Twoje dane - poza przechowywaniem ich - za Twoją zgodą lub zgodnie z prawem, które zostało ustanowione, jest obowiązujące lub chronione - lub chroniąc osoby lub ważne interesy publiczne
 • W niektórych przypadkach masz prawo do wyjątkowego przetwarzania Twoich danych
 • W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania informacji w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Możesz również bez problemu przekazać swoje dane od jednego administratora do innego - co znane jest również jako przenośność danych

 

Przetwarzanie danych osobowych - członkostwo w MyDancover Club

Jeśli jesteś członkiem klubu MyDancover Club, FleXtents jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych obejmujących pewne informacje na Twój temat. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych w związku z członkostwem w klubie, wyślij wiadomość na adres polska@dancover.com

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Ogólnym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest możliwość wysyłania Ci materiałów marketingowych, takich jak najnowsze wiadomości o nas i naszych produktach, a także oferowanie specjalnych ofert dotyczących naszych produktów i usług.

Jakie dane przetwarzamy?

W związku z Twoim członkostwem w MyDancover Club przetwarzamy takie informacje, jak Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto przetwarzamy Twoją historię zamówień i produktów, które umieściłeś na liście życzeń.
Te dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), gdzie naszym uzasadnionym interesem jest informowanie Cię o ofertach marketingowych i specjalnych.

Kto otrzyma Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich. Kraj trzeci to kraj spoza UE/EOG, np. USA.
Kraje trzecie, czyli kraje spoza UE/EOG, np. USA. Możemy przekazać Twoje dane osobowe do następujących krajów poza UE/EOG: Australia. Odbędzie się to na podstawie standardowych umów Komisji publikowanych przez Komisję lub podobnych umów zatwierdzonych przez właściwe organy. Kopię tej umowy/umowy można otrzymać, kontaktując się z nami pod adresem polska@dancover.com.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wymienionych celów. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres dwóch lat od naszego ostatniego kontaktu z Tobą. Niektóre informacje mogą być przechowywane dłużej, jeśli mają one znaczenie dla księgowości FleXtents.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych, masz szereg praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz na adres polska@dancover.com.

Tutaj możesz sprawdzić, jakie masz prawa:

 • Masz prawo poprosić o uzyskanie dostępu, poprawienie lub usunięcie swoich danych osobowych.
 • Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również bez przeszkód przenieść swoje dane z jednego menedżera systemu informacyjnego do drugiego.
 • Zawsze możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu RODO.

 

Ponadto możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych (patrz powyżej w części Podstawa przetwarzania), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z powodów dotyczących Twojej konkretnej sytuacji.
 • Masz również bezwarunkowe prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane z zamiarem marketingu bezpośredniego.

 

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z ogólnych zapytań

Administrator danych

FleXtents jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych produktów, usług lub organizacji.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące postępowania z danymi osobowymi w związku z Twoim zapytaniem, prosimy o kierowanie ich tymi samymi kanałami, których pierwotnie użyłeś lub przesłanie nowego zapytania na adres legal@dancover.com.

Cel przetwarzania danych osobowych

Ogólnym celem przetwarzania jest umożliwienie nam obsługi Twojego zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie obsługi Twojego zapytania.

Kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe są przekazywane naszym podmiotom przetwarzającym dane, np. naszemu dostawcy czatu.

Kategorie odbiorców z państw trzecich

Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich. Kraj trzeci to kraj spoza UE/EOG, np. USA. Dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, UE czy NATO. Przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, których kopię możesz otrzymać od nas.

Czas przechowywania

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres do dwóch lat od Twojej ostatniej wizyty.

Zobowiązania

Nie jesteś zobowiązany do podawania danych osobowych.

Prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz szereg praw dotyczących naszego postępowania z Twoimi danymi. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem legal@dancover.com.

 • Prawo do informacji (prawo dostępu) Masz prawo do wglądu w swoje dane, które posiadamy, jak również do reprodukcji tych danych.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia nieprawdziwych danych.
 • Prawo do usunięcia. W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia Twoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych. Jeśli masz prawo do ograniczonego przetwarzania, możemy przetwarzać Twoje dane – poza przechowywaniem – tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, uznania lub obrony roszczenia prawnego – lub ochrony osoby lub żywotnych interesów publicznych.
 • Prawo do sprzeciwu. W niektórych przypadkach masz prawo do sprzeciwu naszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do przenoszenia informacji (przenośność danych) W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również bez przeszkód przenieść swoje dane z jednego menedżera systemu informacyjnego do drugiego.