Flextents.com isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemine seoses www.flextents.com külastamisega

Kui külastate meie FleXtents`i e-poodi, siis on meil vastutus teie kohta käivate andmete töötlemisel. Kui teil on küsimusi enda kohta käivate andmete töötlemise kohta külastades meie E-poodi palun saatke meile kiri aadressil: uk@dancover.com

Miks me töötleme teie infot?

Üldine eesmärk teie info töötlemisel on optimeerida teie veebilehe kasutuskogemust. Peame rõhutama, et teie info töötlemine toimub teie nõusolekul ning teil on iga kell õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Kes näevad teie infot?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele. Kolmandate osapoolte riik on sellisel juhul riik, mis asub väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Kolmanda riigid võivad olla meie andmete töötlejateks. Andmete ülekanne põhineb EL komisjoni standard lepingutingimustel, mille koopia saate meilt. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot säilitatakse kuni kaks aastat alustades teie viimasest veebilehel külastustest.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile, on teil oma andmete töötlemise kohta rida õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com .

Siit saate näha, millised on teie õigused:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemiseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

 

Teie privaatsusega seonduvate isikuandmete töötlemine

Kui saate meie uudiskirja, on FleXtents vastutav mitmete teie kohta käivate andmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi nende andmete töötlemise kohta uudiskirja saamisel, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Miks me teie infot töötleme?

Üldine põhjus miks teie informatsiooni töötleme on selleks, et saata teile enda uudiseid ja pakkumisi oma toodete ja teenuste kohta. Peame rõhutama, et teie info töötlemine põhineb teie nõusolekul ning teil on õigus see iga hetk tagasi võtta.

Kes teie infot näevad?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele. Kolmandate osapoolte riik on sellisel juhul riik, mis asub väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Kolmanda riigid võivad olla meie andmete töötlejateks. Andmete ülekanne põhineb EL komisjoni standard lepingutingimustel, mille koopia saate meilt. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot säilitatakse kuni kolm aastat alustades hetkest, mil oma nõusoleku tagasi võtsite.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

 

Isikuandmete töötlemine FleXtents`ga kauplemisel

Kui ostate tooteid www.flextents.com poest on FleXtents vastutav teie informatsiooni töötlemise eest. Kui teil on küsimusi meie e-poes kauplemise kohta, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com

Miks me teie infot töötleme?

Üldine eesmärk, miks teiega seonduvat informatsiooni töötleme, on kasutaja kogemuse optimeerimiseks meie veebilehel, lisaks müügitoimingute ja tarne teostamiseks. Teie info töötlemine on FleXtents`le vajalik teiega lepingusse astumiseks. See puudutab teie kontaktinfot. Kui kauplemine on alanud, on teie info töötlemine vajalik kokkuleppe täitmiseks. See võib näiteks olla seotud ostetud kaupade tarnimisega. Pärast tehingu lõpetamist on andmete töötlemine FleXtents`le vajalik õigusliku nõude täitmiseks, võimaliku õigusliku nõude tuvastamiseks, määramiseks või kaitsmiseks. Veelgi enam, saadame enda teenuste parandamiseks välja küsitlustega e-maile. Peame seda õigustatud huviks.

Kes teie infot näevad?

Teie infot edastatakse mitmetele partneritele. Teie infot edastatakse riikidesse kuhu kaupa toimetatakse. Kui tellite kaupasid EL/EMP väljapoole, edastatakse teie info siia. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu. ÜRO, EL või NATO.

Kaua me teie infot säilitame?

Teie infot hoitakse kuni kolm aastat alates tehingu lõppemisest. Kui teie info on FleXtents`i raamatupidamise jaoks olulise tähtsusega hoiame seda kuni viis aastat alustades vastavast fiskaalaastast.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siit näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

 

Isikuandmete töötlemine – värbamine FleXtents`s

FleXtents vastutab teiega info töötlemise eest seoses värbamisprotsessiga. Teie isikuandmete töötlemine on teie tööhõive käsitsemise eeltingimuseks. Kui teil on oma info töötlemise kohta seoses FleXtents`i värbamisprotsessiga küsimusi, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com

Miks me töötleme teie infot?

Teie andmete töötlemise üldiseks eemärgiks on palgata kvalifitseeritud personali. Isikuandmete töötlemise protsess teostatakse tavaliselt teie taotlusel võetud meetmete rakendamiseks enne võimalikku töölepingu sõlmimist. Juhul kui teie avaldus sisaldab spetsiifilisi infokategooriaid, sealhulgas näiteks tervisega seonduvat informatsiooni, põhineb selle töötlemine faktil, et olete need meile ise edastanud.

Kes teie infot näevad?

Me ei edasta teie informatsiooni teistele. Teie infot ei edastata kolmandatesse riikidesse. Siinkohal peetakse kolmandateks riikideks neid riike, mis asuvad väljaspool EL/EMP, näiteks USA. Infot ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, EU või NATO.

Kaua me teie infot hoiame?

Säilitame teie infot, sealhulgas CV-d, avaldust, jne kuni 3 kuud peale värbamisprotsessi lõppu. Soovimatuid avaldusi hoiame kuni 6 kuud.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile on teil rida õigusi seoses enda kohta käiva info töötlemise kohta. Kui soovite neid õigus kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com.

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on igal ajal õigus juurde pääseda infole, mida teie kohta omame
 • Teil on õigus enda kohta olevat ebakorrektset infot parandada lasta
 • Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käivat infot kustutada
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus piirata enda kohta käiva info kasutamist. Kui teil on õigus piiratud töötlemiseks, võime me teie informatsiooni töödelda ainult – välja arvatud ladustamine – teie nõusolekul või juriidilise nõude sisseseadmiseks, kehtetuks tunnistamiseks või kaitsmiseks - või isiku või oluliste avalike huvide kaitseks
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus teha erandeid enda kohta käiva info töötlemise kohta
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus saada oma info struktureeritud, üldkasutatavad ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info edastada ühest infosüsteemi haldajast teise ilma takistusteta – tuntud ka kui andmete teisaldatavus

 

Isikuandmete töötlemine – MyDancover Club liikmelisus

Kui olete MyDancover Club liige vastutab FleXtents mitmete teie isikuandmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi teie liikmelisusega seonduvate isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke ühendust aadressil uk@dancover.com

Miks töötleme teie infot?

Üldiselt töötleme teie infot selleks, et saata teile uusimat turundussisu meie toodete ja eripakkumiste kohta toodete ja teenuste valdkonnas.

Millist infot teie kohta töötleme?

Seoses teie MyDancover Club liikmelisusega töötleme infot nagu teie nimi ja e-maili aadress. Veelgi enam me töötleme infot teie tellimuse ajaloo ja toodete kohta, mille olete pannud soovinimekirja.
Selle info oleme omandanud otse teilt.

Milline on teie info töötlemise alus?

Töötleme teie isiklikku infot teie nõusoleku põhjal, mille olete andnud Andmekaitse regulatsiooni (GDPR) sektsiooni 6 (1) (f) raames, kus on meie õigustatud huvi teid turunduse ja eripakkumiste kohta teavitada.

Kes saavad teie personaalset infot?

Seoses turundusega edastame teie infot meie turundusagentuurile ja mõningatel juhtudel kolmandatele osapooltele.
Kolmandad riigid on riigid, mis asuvad väljaspool EL/EMP-d: Austraalia. Võime edastada teie isikuandmeid järgmistele riikidele, mis asuvad väljaspool EL/EMP-d nagu näiteks Austraalia. See toimub komisjoni avaldatud tüüplepingute või Komisjoni poolt heaks kiidetud sarnaste lepingute alusel. Saate sellise lepingu/tehingu koopia, kui võtate meiega ühendust aadressil uk@dancover.com.

Kui kaua säilitame teie infot?

Hoiame teie isikuandmeid nii kaua, kui eelnevalt mainitud eesmärkide täitmiseks peaks vaja olema. Hoiame teie infot kuni kaks aastat teie viimasest kontaktist meiega. Mõnda infot võib hoida kauem, kui see peaks olema vajaminev FleXtents`i raamatupidamisele.

Millised on teie õigused?

Vastavalt üldisele andmekaitseregulatsioonile, on teil oma andmete töötlemise kohta rida õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, palun võtke ühendust aadressil: uk@dancover.com .

Siin näete enda õigusi:

 • Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, küsida nende parandamist või kustutamist.
 • Samuti on teil õigus piirata oma isikuandmete kasutamist.
 • Mõnedel juhtudel on teil õigus Saada oma infot struktureeritud, üldkasutavas ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info takistusteta üle kanda ühest infosüsteemi haldajast teise – samuti tuntud, kui andmete teisaldatavus.
 • Võite alati esitada kaebuse GDPR-i eest vastutavale asjakohasele asutusele.

 

Veelgi enam võite esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui meiepoolne teie isikuandmete töötlemine põhineb Andmekaitse määruse (vt. eespool töötlemise alus) Artiklil 6 (1), on teil õigus konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel oma andmete töötlemise vastu igal ajal vastuväiteid esitada.
 • Samuti on teil tingimusteta õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise vastu, kui me kasutame teie infot muul eesmärgil, kui otseturunduseks.

 

Üldpäringute isikuandmete käsitsemine

Andmete kontrollija

FleXtents vastutab teie andmete kontrollimise eest, kui võtate meiega ühendust seoses meie toodete, teenuste või organisatsiooniga.

Kontaktinfo

Kui teil on küsimusi seoses teie päringu isikuandmete käsitsemisega, palun suunake need meieni kasutades samu kanaleid, mida te tavaliselt oma päringu tegemiseks kasutasite või saatke uus päring aadressile: legal@dancover.com.

Isikuandmete käsitsemise eesmärk

Üldine andmekäitluse eesmärk on teie päringuga tegelemise võimalikuks muutmine.

Andmekäitluse õiguslik alus

Teie isikuandmete käitlemine põhineb meie õiguslikul huvil, et saaksime teie päringuga asjakohaselt tegeleda.

Saajate kategooriad

Teie isikuandmed edastatakse andmetöötlejatele, nt. meie vestluse pakkujale.

Kolmandate riikide saajate kategooriad

Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse. Kolmandaks riigiks peetakse riike, mis asuvad väljaspool Euroopa liitu/EMA-d. Andmeid ei edastata rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu UN, EU või NATO. Andmete ülekanne põhineb EL komisjoni standard lepingutingimustel, mille koopia saate meilt.

Säilitamise aeg

Teie isikuandmeid hoitakse alles kuni kaks aastat alates teie viimasest külastusest.

Kohustused

Te pole kohustatud oma isiklikke andmeid jagama.

Õigused

Vastavalt üldistele andmekaitseregulatsioonidele, on teil seoses oma informatsiooni käitlemisega rida õigusi. Kui soovite neid õigusi kasutada, palun võtke meiega ühendust aadressil: legal@dancover.com.

 • Õigus informatsiooni näha (õigus juurdepääsule). Teil on õigus näha informatsiooni, mida teie kohta omame, samuti ülaltoodud teabe reprodutseerimist.
 • Õigus parandustele.Teil on õigus enda kohta ebakorrektse info parandamisele.
 • Õigus kustutamisele. Erijuhtudel on teil õigus enda kohta käiva info kustutamisele.
 • Õigus kasutamise piiramisele. Mõningatel juhtudel, on teil õigus piirata oma informatsiooni kasutamist. Kui teil on õigus piiratud käitlemisele võime teie informatsiooni ainult käidelda – erinevalt salvestamisest – teie nõusolekuga või õigusnõude tuvastamiseks, mis on muudetud kehtivaks või kaitstud - või kaitsmaks isikut või elulisi avalikke huve.
 • Õigus vaidlustamisele. Mõningatel juhtudel on teil õigus teha erand meiepoolsele teie info käitlemisele.
 • Õigus andmete edastamisele (andmete teisaldatavus). Mõningatel juhtudel on teil õigus saada oma informatsiooni struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas formaadis. Samuti saate lasta oma info ühelt infosüsteemi haldajalt teise ilma takistusteta üle kanda.