Flextents.com persondatapolitik

Håndtering af personoplysninger om hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, er FleXtents dataansvarlig for håndteringen af en række af dine personlige oplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside m.m., er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med at arbejde med dine oplysninger er at optimere hjemmesiden og din brugeroplevelse. Det skal understreges, at behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvem modtager dine oplysninger?

I forbindelse med vores markedsføring videregiver vi dine personoplysninger til vores markedsføringsbureauer og i nogle tilfælde til tredjelande. Et tredjeland er i denne forbindelse et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Modtagerne her kan være vores databehandlere. Overførslen er baseret på Kommissionens Standard Contractual Clauses, som du kan få en kopi af fra os. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer som f.eks. FN, EU eller NATO.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi beholder dine personoplysninger i op til to år fra dit sidste besøg på.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Her kan du se, hvilke rettigheder, du har:

 • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
 • I særlige tilfælde har du desuden ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring – også kaldet dataportabilitet.

 

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke er forpligtet til at afgive personoplysningerne.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Håndtering af personoplysninger ved modtagelse af nyhedsbrev fra FleXtents

Når du modtager vores nyhedsbrev, er FleXtents dataansvarlig for håndteringen af en række af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af vores nyhedsbrev, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med at arbejde med dine oplysninger er at tilbyde dig de seneste nyheder om os og tilbud på vores produkter og services. Det skal understreges, at behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvem modtager dine oplysninger?

I forbindelse med vores markedsføring videregiver vi dine personoplysninger til vores markedsføringsbureauer og i nogle tilfælde til tredjelande. Et tredjeland er i denne forbindelse et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Modtagerne her kan være vores databehandlere. Overførslen er baseret på Kommissionens Standard Contractual Clauses, som du kan få en kopi af fra os. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer som f.eks. FN, EU eller NATO.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Dine personoplysninger opbevares umiddelbart i op til tre år fra det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Her kan du se, hvilke rettigheder, du har:

 • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
 • I særlige tilfælde har du desuden ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring – også kaldet dataportabilitet.

 

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for leveringen af nyhedsbrevet, at du afgiver relevante personoplysninger.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Håndtering af personoplysninger når du handler hos FleXtents

Når du handler på www.flextents.com, er FleXtents dataansvarlig for håndteringen af en række af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dine køb på vores hjemmeside, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med at arbejde med dine oplysninger er at kunne indgå købs- og leveringsaftaler med dig. Vi er nødt til at håndtere dine personoplysninger for at kunne indgå kontrakt mellem dig og FleXtents. Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af det købte. Efter handlen er afsluttet, er det nødvendigt at beholde oplysninger i en periode, hvis det skulle blive nødvendigt for FleXtents at forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Endelig sender vi kundetilfredshedsskemaer ud, med henblik på at blive bedre. Det vurderer vi, er vores legitime interesse.

Hvem modtager dine oplysninger?

Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere. Dine kontaktoplysninger vil f.eks. blive overført til det land, som du bestiller varerne til. Bestiller du varer til et land uden for EU/EØS, vil dine personoplysninger blive overført hertil. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer som f.eks. FN, EU eller NATO.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt i op til tre år fra handlens afslutning. Personoplysninger, der er relevante for FleXtents s bogføring, opbevares dog i fem år beregnet fra det regnskabsår, de vedrører.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Her kan du se, hvilke rettigheder, du har:

 • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
 • I særlige tilfælde har du desuden ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring – også kaldet dataportabilitet.

 

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vær opmærksom på, at afgivelse af dine personoplysninger er en forudsætning for, at der kan indgås en handelsaftale.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Håndtering af personoplysninger ved rekruttering

Når du indgår i et rekrutteringsforløb hos FleXtents, er FleXtents dataansvarlig for håndteringen af en række af dine personoplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger er en forudsætning for håndtering af din ansættelse. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med at arbejde med personoplysninger er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. Behandlingen af personoplysninger sker for at kunne gennemføre en række foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt. Hvis din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

Hvem modtager dine oplysninger?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre ej heller til tredjelande, som i denne sammenhæng er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer som f.eks. FN, EU eller NATO.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV og ansøgning, i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet. Uopfordrede ansøgninger opbevares generelt i seks måneder.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Her kan du se, hvilke rettigheder, du har:

 • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
 • I særlige tilfælde har du desuden ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring – også kaldet dataportabilitet.

 

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab af MyDancover Club

Når du er medlem af vores kundeklub MyDancover Club, er FleXtents dataansvarlig for håndteringen af en række af dine personlige oplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af kundeklubben m.m., er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med vores behandling af dine oplysninger er at sende dig markedsføring i form af de seneste nyheder om os og vores produkter, samt give dig særlige tilbud på vores produkter og services.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

I forbindelse med dit medlemskab af MyDancover Club behandler vi oplysninger om dit navn og din emailadresse. Vi behandler desuden oplysninger om din ordrehistorik og de produkter, du har placeret på din ønskeliste.

Oplysningerne indsamles direkte fra dig.

Hvilket behandlingsgrundlag har vi til behandlingen?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne kommunikere med dig omkring bl.a. markedsføring og særlige tilbud.

Hvem modtager dine personoplysninger?

I forbindelse med vores markedsføring videregiver vi dine personoplysninger til vores markedsføringsbureauer og i nogle tilfælde til tredjelande. Når du bestiller varer fra os vil dine informationer bliver overført til det land, som du bestiller varerne til.

Et tredjeland er i denne forbindelse et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: Australien. Dette vil ske på grundlag af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på denmark@dancover.com

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til to år fra vores sidste kommunikation med dig. Der kan dog være nogle oplysninger, der behandles længere, hvis oplysningerne har relevans for FleXtentss bogføring.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til os på denmark@dancover.com.

Her kan du se, hvilke rettigheder, du har:

    • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
    • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
    • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring – også kaldet dataportabilitet.
    • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

    • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
    • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke er forpligtet til at afgive personoplysningerne.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Håndtering af personoplysninger ved generelle henvendelser

Dataansvarlig

FleXtents er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du retter henvender til os om vores produkter, services og organisation.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej, som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til på legal@dancover.com.

Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er gøre os i stand til at håndtere din henvendelse.

Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse.

Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, fx vores chat-leverandør

Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. Overførslen er baseret på Kommissionens Standard Contractual Clauses, som du kan få en kopi af fra os.

Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på legal@dancover.com

        • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
        • Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
        • Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
        • Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
        • Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
        • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk , hvor du også kan klage til Datatilsynet.